ตอบกระทู้กระดานสนทนา

หัวข้อ :   แจ้งนำ้ประปาไม่ไหล  6/26/2017 [10:35:53 AM]
IP Adress : 182.53.26.185
 

ทำไมน้ำประปา บ้านหัวควน ไม่ไหลคะ วันนี้

จากคุณ : วลัยลักษณ์ พงศ์พุ่ม
 

จากคุณ :  ประชาสัมพันธ์  6/26/2017 [10:40:45 AM]
 
   

เนื่องจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอควนขนุน ดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อซ่อมสายเมน เป็นเหตุให้การสูบน้ำเข้าระบบประปาไม่เต็มที่ ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเฝ้าระวังการสูบน้ำดิบหลังจากกระแสไฟฟ้ากลับมาใช้ได้

 

จากคุณ :  ประชาสัมพันธ์  6/26/2017 [10:39:02 AM]
 
   

ได้แจ้งให้กองการประปา ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ค่ะ

 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตอบกระทู้
เวลา