ตอบกระทู้กระดานสนทนา

หัวข้อ :   พื้นที่เขตเทศบาลตำบลควนขนุน  3/29/2018 [12:54:48 PM]
IP Adress : 118.173.76.217
 

ต้องการทราบจำนวนหมู่ที่อยู่ในเขตเทศบาลควนขนุน

จากคุณ : พจณิชา บุญญาฤทธิกุล
 

จากคุณ :  ประชาสัมพันธ์  3/30/2018 [10:04:12 AM]
 
   

จำนวนหมู่ที่อยู่ในเขตเทศบาลควนขนุน มี 2 หมู่บ้านค่ะ คือ หมู่ที่ 5  บางส่วน และหมู่ที่ 9 บางส่วนค่ะ ซึ่งบางส่วนที่เหลือจะติดเทศบาลตำบลหนองพ้อค่ะ

 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตอบกระทู้
เวลา