หน้าแรก | ติดต่อเรา
  Change Language Thai English   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525  
นายโชคดี จิตต์รัตนพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน
   
  ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน
 
พรีเซนต์ที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ในงานต้อนรับ miss tourism 2018  (ดู : 14)
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน ข้าราชการ และพนักงานทุกคนร่วมแสดงความยินดีกับการดำรงตำแหน่งใหม่ของนาย วัชกร ไข่แก้ว ผู้สอบผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหารในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประปา ณ เทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง (ดู : 21)
ประชาสัมพันธ์โครงการ"รณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลองท่าแนะ ประจำปี 2561"  (ดู : 27)
"การนำขยะนอกเขตเทศบาลตำบลควนขนุนมาทิ้งในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน" (ดู : 19)
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(ปรับปรุงซ่อมแซมประปา) (ดู : 98)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) (ดู : 111)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดู : 79)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปา (ดู : 74)
 
ข่าวรับสมัครงาน สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน
 
จังหวัดนราธิวาส รับสมัครงาน (ดู : 37)
กรมสรรพากร รับสมัครคนพิการเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ดู : 36)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครงาน (ดู : 44)
กรมการแพทย์ รับสมัครงาน (ดู : 35)
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
การประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562...
 
 
 
ตักบาตรวันแม่แห่งชาติปี2561...
 
 
 
ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน...
 
 
 
หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
หนังสือราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
   
วีดีโอ   ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
กระดานสนทนา สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
 
 
 
 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
    Copyright © 2017. www.khuankhanuncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs