หน้าแรก | ติดต่อเรา
  Change Language Thai English   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525 สำนักปลัด ต่อ 1039 กองคลัง ต่อ 1013 กองช่าง ต่อ 1024 กองสาธารณสุขฯ ต่อ 1033 กองการศึกษา ต่อ 1006 กองการประปา ต่อ 1027  
ดาบตำรวจ วิทัศน์ ทองพูล
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน
   
  ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
 
  รายงานการประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2560
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 327 คน
ประกาศวันที่  12 มีนาคม 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 มีเอกสารแนบประกาศ
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 สมัยสามัญ สมัยแรก [ขนาดไฟล์ : 1.39 MB.]
 ลำดับที่ 2 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ขนาดไฟล์ : 884.63 KB.]
 ลำดับที่ 3 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 [ขนาดไฟล์ : 2.67 MB.]
 ลำดับที่ 4 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ขนาดไฟล์ : 1.61 MB.]
 ลำดับที่ 5 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ขนาดไฟล์ : 2.3 MB.]
 ลำดับที่ 6 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 [ขนาดไฟล์ : 1.73 MB.]
 ลำดับที่ 7 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ขนาดไฟล์ : 2.03 MB.]
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน
   เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110  โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
   Copyright © 2019. www.khuankhanuncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs