หน้าแรก | ติดต่อเรา
  Change Language Thai English   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525 สำนักปลัด ต่อ 1039 กองคลัง ต่อ 1013 กองช่าง ต่อ 1024 กองสาธารณสุขฯ ต่อ 1033 กองการศึกษา ต่อ 1006 กองการประปา ต่อ 1027  
นายโชคดี จิตต์รัตนพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน
 
   
  ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 กองช่าง
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 123 คน
ประกาศวันที่  22 มิถุนายน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กองช่าง ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ขนาดไฟล์ : 297.94 KB.]
 ลำดับที่ 2 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ขนาดไฟล์ : 306 KB.]
 ลำดับที่ 3 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ขนาดไฟล์ : 299.87 KB.]
 ลำดับที่ 4 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ขนาดไฟล์ : 369.36 KB.]
 ลำดับที่ 5 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ขนาดไฟล์ : 309.34 KB.]
 ลำดับที่ 6 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถฯตามมาตรา 34 [ขนาดไฟล์ : 312.49 KB.]
 ลำดับที่ 7 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ขนาดไฟล์ : 369.12 KB.]
 ลำดับที่ 8 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ขนาดไฟล์ : 302.84 KB.]
 ลำดับที่ 9 การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน [ขนาดไฟล์ : 306.31 KB.]
 ลำดับที่ 10 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ขนาดไฟล์ : 309.84 KB.]
 ลำดับที่ 11 การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน [ขนาดไฟล์ : 303 KB.]
 ลำดับที่ 12 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ขนาดไฟล์ : 369.25 KB.]
 ลำดับที่ 13 การแจ้งขุดดิน [ขนาดไฟล์ : 305.73 KB.]
 ลำดับที่ 14 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ขนาดไฟล์ : 347.33 KB.]
 ลำดับที่ 15 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ขนาดไฟล์ : 372.17 KB.]
 ลำดับที่ 16 การแจ้งถมดิน [ขนาดไฟล์ : 342.15 KB.]
 ลำดับที่ 17 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ขนาดไฟล์ : 307.56 KB.]
 ลำดับที่ 18 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 [ขนาดไฟล์ : 331.42 KB.]
 ลำดับที่ 19 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี [ขนาดไฟล์ : 324.45 KB.]
 ลำดับที่ 20 การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี [ขนาดไฟล์ : 307.27 KB.]
 
 
 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
    Copyright © 2017. www.khuankhanuncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs