หน้าแรก | ติดต่อเรา
  Change Language Thai English   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525 สำนักปลัด ต่อ 1039 กองคลัง ต่อ 1013 กองช่าง ต่อ 1024 กองสาธารณสุขฯ ต่อ 1033 กองการศึกษา ต่อ 1006 กองการประปา ต่อ 1027  
นายโชคดี จิตต์รัตนพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน
 
   
  ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 120 คน
ประกาศวันที่  22 มิถุนายน 2560
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ที่นี่
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ขนาดไฟล์ : 309.94 KB.]
 ลำดับที่ 2 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร [ขนาดไฟล์ : 311.39 KB.]
 ลำดับที่ 3 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ขนาดไฟล์ : 304.57 KB.]
 ลำดับที่ 4 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ขนาดไฟล์ : 354.46 KB.]
 ลำดับที่ 5 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ขนาดไฟล์ : 307.93 KB.]
 ลำดับที่ 6 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ขนาดไฟล์ : 308.04 KB.]
 ลำดับที่ 7 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ขนาดไฟล์ : 301.94 KB.]
 ลำดับที่ 8 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ขนาดไฟล์ : 315.6 KB.]
 ลำดับที่ 9 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ขนาดไฟล์ : 312.09 KB.]
 ลำดับที่ 10 ขออนุญาตเก็บขนสิ่งปฏิกูล [ขนาดไฟล์ : 288.89 KB.]
 
 
 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
    Copyright © 2017. www.khuankhanuncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs