หน้าแรก | ติดต่อเรา
  Change Language Thai English   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525 สำนักปลัด ต่อ 1039 กองคลัง ต่อ 1013 กองช่าง ต่อ 1024 กองสาธารณสุขฯ ต่อ 1033 กองการศึกษา ต่อ 1006 กองการประปา ต่อ 1027  
นายโชคดี จิตต์รัตนพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน
 
   
  ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 กองคลัง
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 136 คน
ประกาศวันที่  22 มิถุนายน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กองคลัง ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ขนาดไฟล์ : 302.75 KB.]
 ลำดับที่ 2 การรับชำระภาษีป้าย [ขนาดไฟล์ : 302.4 KB.]
 ลำดับที่ 3 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ขนาดไฟล์ : 299.95 KB.]
 ลำดับที่ 4 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย [ขนาดไฟล์ : 297.28 KB.]
 ลำดับที่ 5 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกา [ขนาดไฟล์ : 313.72 KB.]
 ลำดับที่ 6 จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่กรณีผู้ขอจดทะเบียน [ขนาดไฟล์ : 319.99 KB.]
 ลำดับที่ 7 จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่กรณีผู้ขอจดทะเบียน [ขนาดไฟล์ : 312.8 KB.]
 ลำดับที่ 8 จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่กรณีผู้ขอจดทะเบ [ขนาดไฟล์ : 317.01 KB.]
 ลำดับที่ 9 จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่กรณีผู้ขอจดทะเบียน [ขนาดไฟล์ : 317 KB.]
 ลำดับที่ 10 จดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบ [ขนาดไฟล์ : 314.41 KB.]
 ลำดับที่ 11 จดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบ [ขนาดไฟล์ : 311.09 KB.]
 ลำดับที่ 12 จดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบ [ขนาดไฟล์ : 312.44 KB.]
 ลำดับที่ 13 จดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบ [ขนาดไฟล์ : 318.37 KB.]
 ลำดับที่ 14 จดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจตาม [ขนาดไฟล์ : 309.76 KB.]
 ลำดับที่ 15 จดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจตาม [ขนาดไฟล์ : 310.42 KB.]
 ลำดับที่ 16 จดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจตาม [ขนาดไฟล์ : 311.12 KB.]
 ลำดับที่ 17 จดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจตาม [ขนาดไฟล์ : 309.31 KB.]
 
 
 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
    Copyright © 2017. www.khuankhanuncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs