หน้าแรก | ติดต่อเรา
  Change Language Thai English   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525 สำนักปลัด ต่อ 1039 กองคลัง ต่อ 1013 กองช่าง ต่อ 1024 กองสาธารณสุขฯ ต่อ 1033 กองการศึกษา ต่อ 1006 กองการประปา ต่อ 1027  
ดาบตำรวจ วิทัศน์ ทองพูล
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน
   
  ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ผู้ประกอบการร้านอาหาร
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 505 คน
ประกาศวันที่  20 เมษายน 2563

ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน

1) ร้านอาหารป้าแจ้ว โทร.074-681495

2) ครัวต้นไผ่-ข้าวแกง -ขนมจีน โทร.086-9676061

3.) ร้านพี่แจ๊สข้าวแกง โทร.087-7965179

4) ร้านลูกครูคิด โทร.080-8719948

5) ร้านข้าวต้มหมู โทร.084-3126134

6) ร้านโกเอี้ยง โทร.081-6436730

7) ร้านข้าวต้มโกท่อน โทร.088-3921880

8) ร้านเขียดโภชนา  โทร.074-681298

9) ร้านเจอิ่มบุญ โทร.087-6314905

10) ร้านบุญหนุน โทร.084-3139085

11) ร้านป้าแฉล้มขนมจีน -น้ำแข็งใส 074-622392

12) ร้านเจ๊ม่อย โทร.074-681760,074-681369

 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน
   เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110  โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
   Copyright © 2019. www.khuankhanuncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs