หน้าแรก | ติดต่อเรา
  Change Language Thai English   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525 สำนักปลัด ต่อ 1039 กองคลัง ต่อ 1013 กองช่าง ต่อ 1024 กองสาธารณสุขฯ ต่อ 1033 กองการศึกษา ต่อ 1006 กองการประปา ต่อ 1027  
นายโชคดี จิตต์รัตนพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน
 
   
  ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การยื่นแบบ และการชำระภาษีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 (ดู : 3) 18 ก.พ. 2562
กองการประปาจะหยุดส่งน้ำประปาเพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ำ (ดู : 5) 18 ก.พ. 2562
การลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ประจำปี2562 (ดู : 9) 13 ก.พ. 2562
เตรียมรับสถานการณ์พายุ (ดู : 27) 3 ม.ค. 2562
รับโล่รางวัลตลาดสดติดดาว ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 (ดู : 45) 4 ธ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียกับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 62) 19 พ.ย. 2561
รับรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี (ดู : 75) 17 ต.ค. 2561
ตัดแต่งต้นไม้สาธารณะบริเวณ ซอยราษฎร์ประสงค์2 (ดู : 73) 27 ก.ย. 2561
รับรางวัลตลาดสดติดดาว จากโครงการตลาดสดติดดาวเพื่อรองรับการค้ายุคใหม่ จากกรมการค้าภายใน (ดู : 72) 27 ก.ย. 2561
รับรางวัลจากการเสนอโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (ดู : 79) 27 ก.ย. 2561
รับรางวัลประกาศนียบัตร การรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(Environmental Health Accreditatin : EHA) EHA 1002 : 2018 ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (ดู : 60) 27 ก.ย. 2561
ติดตั้งฝาคูระบายน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลควนขนุน (ดู : 62) 14 ก.ย. 2561
แจ้งการซ่อมแซมท่อเมนน้ำประปาเสร็จเรียบร้อย (ดู : 59) 13 ก.ย. 2561
แจ้งสาเหตุน้ำประปาไม่ไหล (ดู : 64) 13 ก.ย. 2561
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ดู : 70) 5 ก.ย. 2561
กองการประปาดำเนินการซ่อมน้ำประปารั่ว (ดู : 79) 5 ก.ย. 2561
การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ (ดู : 8) 31 ส.ค. 2561
รับโล่เกียรติยศจากการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี2561 (ดู : 71) 30 ส.ค. 2561
การประเมินตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน ในโครงการตลาดติดดาวประจำปี2561 (ดู : 67) 28 ส.ค. 2561
บริการพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ปี2561 (ดู : 66) 28 ส.ค. 2561
ตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ดู : 63) 28 ส.ค. 2561
การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณพ.ศ.2561 (ดู : 54) 28 ส.ค. 2561
คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลควนขนุนเข้าชี้เเจงโครงการเพื่อของบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพัทลุง (ดู : 53) 20 ส.ค. 2561
เยี่ยมบ้านเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน (ดู : 55) 20 ส.ค. 2561
พ้นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก (ดู : 62) 16 ส.ค. 2561
ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีกลิ่นแกงไตปลารบกวนเพื่อนบ้าน (ดู : 54) 14 ส.ค. 2561
พรีเซนต์ที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ในงานต้อนรับ miss tourism 2018 (ดู : 62) 7 ส.ค. 2561
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน ข้าราชการ และพนักงานทุกคนร่วมแสดงความยินดีกับการดำรงตำแหน่งใหม่ของนาย วัชกร ไข่แก้ว ผู้สอบผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหารในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประปา ณ เทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง (ดู : 71) 1 ส.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการ"รณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลองท่าแนะ ประจำปี 2561" (ดู : 80) 18 ก.ค. 2561
"การนำขยะนอกเขตเทศบาลตำบลควนขนุนมาทิ้งในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน" (ดู : 73) 18 ก.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 90) 6 ก.ค. 2561
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดพัทลุง(เทศบาลตำบลควนขนุนและชุมชนต่อเนื่อง) (ดู : 93) 6 มิ.ย. 2561
กองช่างเทศบาลตำบลควนขนุนกำลังดำเนินการก่อสร้างคันหินด้านหน้าโรงยิมเนเซียม (ดู : 76) 6 มิ.ย. 2561
กองการศึกษารับบริจาคหนังสือ และเสื้อผ้า (ดู : 76) 6 มิ.ย. 2561
สาเหตุให้การบริการน้ำประปาหยุดชะงัก (ดู : 95) 6 มิ.ย. 2561
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยดนตรีและกีฬาลีลาศประจำปีงบประมาณ2561 (ดู : 73) 23 พ.ค. 2561
วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปี 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 เรื่อง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง (ดู : 85) 19 เม.ย. 2561
เรื่อง : รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Environmental Health Accreditation : EHA) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 (ดู : 100) 18 เม.ย. 2561
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี2561 (ดู : 98) 11 เม.ย. 2561
การจัดกิจกรรม Fix it center จากสถาบันในเครือพณิชยการพัทลุง (ดู : 103) 5 เม.ย. 2561
เรื่อง:โครงการก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซี่ยม ประจำปี2561 (ดู : 106) 27 มี.ค. 2561
เรื่อง:โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำประปาประจำปี2561 (ดู : 92) 27 มี.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง:การอำนวยความสะดวกในตลาดสดเทศบาลตำบลควนขนุน (ดู : 100) 21 มี.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ค่ะ เรื่อง จัดทำเพจในเฟสบุ๊คใหม่เนื่องจากเฟสบุ๊คเดิมโดนบล๊อก (ดู : 128) 22 ก.พ. 2561
การออกบริการรับชำระภาษีประจำปี2561 (ดู : 107) 22 ก.พ. 2561
ประชาสัมพันธ์เรื่อง:โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ดู : 114) 16 ม.ค. 2561
การออกบริการรับยื่นเอกสารการเสียภาษี ณ ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน (ดู : 133) 12 ม.ค. 2561
พัฒนาถนนควนขนุน-พัทลุง (ดู : 163) 9 ม.ค. 2561
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในท้องที่อำเภอควนขนุนร่วมใจกันมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ปี2561 แก่นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน (ดู : 172) 4 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง:เทศบาลตำบลควนขนุนรับมอบเกียรติบัตรตลาดสดขนาดใหญ่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ดู : 91) 29 ธ.ค. 2560
สถานการณ์น้ำท่วมเทศบาลตำบลควนขนุนช่วงวันที่ 26-27 พ.ย. 2560 (ดู : 159) 28 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน ประจำเดือนตุลาคม 2560 (ดู : 125) 14 พ.ย. 2560
กองช่างเทศบาลตำบลควนขนุน ออกบริการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนราษฎร์อุทิศ (ดู : 98) 13 พ.ย. 2560
การสำรวจกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ (ดู : 112) 9 พ.ย. 2560
น้ำประปาไม่ไหล (ดู : 102) 8 พ.ย. 2560
แจ้งประชาสัมพันธ์จากกองประปา สามารถติดต่อโดยตรงได่ที่ 074-681525 ต่อ1027 (ดู : 112) 7 พ.ย. 2560
การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำแม่น้ำ (ดู : 111) 31 ต.ค. 2560
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 128) 16 ต.ค. 2560
จ่ายเบี้ยยังชีพ (ดู : 119) 31 ส.ค. 2560
ประชุมสภาเทศบาล (ดู : 99) 30 ส.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
    Copyright © 2017. www.khuankhanuncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs