หน้าแรก | ติดต่อเรา
  Change Language Thai English   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525 สำนักปลัด ต่อ 1039 กองคลัง ต่อ 1013 กองช่าง ต่อ 1024 กองสาธารณสุขฯ ต่อ 1033 กองการศึกษา ต่อ 1006 กองการประปา ต่อ 1027  
ดาบตำรวจ วิทัศน์ ทองพูล
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน
   
  ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขอเชิญชวนลงทะเบียนนัดหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 15) 14 พ.ค. 2564
ประกาศรับสมัครกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลควนขนุน (ดู : 16) 13 พ.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ดู : 50) 29 เม.ย. 2564
ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน (ดู : 63) 30 มี.ค. 2564
ตรวจสอบรายละเอียดผู้ไม่ไปใช้สิทธิและผู้แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ดู : 68) 24 มี.ค. 2564
แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ดู : 40) 24 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น (ดู : 50) 24 มี.ค. 2564
วันท้องถ่ินไทย (ดู : 21) 18 มี.ค. 2564
ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ดู : 35) 3 มี.ค. 2564
สาระความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น (ดู : 22) 1 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์ ผลประเมิน LPA ประจำปี 2563 (ดู : 53) 27 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (ดู : 41) 8 ม.ค. 2564
ลงพื้นที่คัดกรองโรค โควิด-19 แรงงานต่างด้าว (พม่า) จำนวน 21 (ดู : 61) 25 ธ.ค. 2563
จัดกิจกรรมล้าง ตลาดไล่โควิด ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ณ ตลาดสด ทต.ควนขนุน (ดู : 79) 25 ธ.ค. 2563
เนื่องจากขณะนี้รถขยะเสียกำลังดำเนินการส่งซ่อม (ดู : 81) 16 ธ.ค. 2563
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง (ดู : 81) 9 ธ.ค. 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลควนขนุน สมัยประชุมสามัญ ที่4 ประจำปี 2563 (ดู : 95) 7 ธ.ค. 2563
ตรวจคัดกรองแรงงานพม่า (ดู : 61) 5 พ.ย. 2563
เว็บไซต์ ปปช. (ดู : 67) 26 ต.ค. 2563
ประกาศผล รางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 63) 12 ต.ค. 2563
กองการประปา เทศบาลตำบลควนขนุน มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (ดู : 118) 30 ก.ย. 2563
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 123) 29 ก.ย. 2563
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 123) 2 ก.ย. 2563
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 141) 24 ส.ค. 2563
รับสมัครบุคคลและคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 182) 10 ส.ค. 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลควนขนุน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 (ดู : 127) 3 ส.ค. 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลควนขนุน (ดู : 125) 30 ก.ค. 2563
ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2563 (ดู : 163) 22 ก.ค. 2563
พมจ.ร่วมกับทต.ควนขนุนลงพื้นที่ตรวจประเมินการปรับสภาพบ้าน (ดู : 108) 20 ก.ค. 2563
เทศบาลตำบลควนขนุน ยินดีต้อนรับ (ดู : 135) 3 ก.ค. 2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 (ดู : 102) 28 มิ.ย. 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลควนขนุนสมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลควนขนุน (ดู : 127) 15 มิ.ย. 2563
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการปฏิบัติงานดีเด่นปี62 (ดู : 115) 12 มิ.ย. 2563
สภาเทศบาลตำบลควนขนุน ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล (ดู : 82) 8 มิ.ย. 2563
ออกตรวจตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน ตามประกาศจังหวัดพัทลุง ฉบับที่9 (ดู : 152) 13 พ.ค. 2563
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. พล.ต.ต. กฤษฎา แก้วจันดี ผบก.ภ.จว.พัทลุง ประธานมอบถุงยังชีพ (ดู : 146) 7 พ.ค. 2563
กิจกรรมBig cleannig Day การป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน ณ ตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน ฝั่งตะวันตก (ดู : 179) 5 พ.ค. 2563
ระบบไฟฟ้า ประปาบ้านป่าตอ ขัดข้องเนื่องจากสายไฟขาดฟิวส์แรงต่ำชำรุด (ดู : 178) 1 พ.ค. 2563
ผู้บริหาร อปท พื้นที่จว พท ประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผลกระทบ (ดู : 213) 29 เม.ย. 2563
สสจ.พัทลุง ลงพื้นที่ตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน (ดู : 114) 13 เม.ย. 2563
นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอควนขนุน และ นายโชคดี จิตต์รัตนพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน (ดู : 119) 2 เม.ย. 2563
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ุใหม่ (ดู : 128) 24 มี.ค. 2563
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ุใหม่ (ดู : 132) 20 มี.ค. 2563
ต้อนรับคณะรัฐมนตรีฯ (ดู : 171) 12 ก.พ. 2563
กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลควนขนุนล้างตลาดประจำสัปดาห์ (ดู : 131) 7 ก.พ. 2563
ซ่อมไฟฟ้าชอยหลังที่ว่าการฯ-ซอย5กและในตลาดฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออก (ดู : 114) 4 ก.พ. 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลควนขนุน สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี2563 (ดู : 117) 3 ก.พ. 2563
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำทต.ควนขนุน (ดู : 202) 31 ม.ค. 2563
ระงับเหตุเพลิงไหม้ (ดู : 97) 27 ม.ค. 2563
ซ่อมฝาคูระบายน้ำ (ดู : 97) 22 ม.ค. 2563
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล'อำเภอควนขนุนคัพ'ประจำปี63 (ดู : 109) 9 ม.ค. 2563
เทศบาลตำบลควนขนุนทำการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินแลสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 150) 6 ม.ค. 2563
สวัสดีปีใหม่2563 (ดู : 162) 27 ธ.ค. 2562
ขับขี่ปลอดภัยโดยสวมหมวกกันน็อก (ดู : 141) 20 ธ.ค. 2562
แก้ไขท่อระบายน้ำตันบริเวณหน้าร้านขายอาหารตามสั่ง (ดู : 81) 20 พ.ย. 2562
ประชุมการแก้ปัญหาพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง (ดู : 105) 11 พ.ย. 2562
ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (ดู : 113) 7 พ.ย. 2562
รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 (ดู : 133) 6 พ.ย. 2562
ขอเชิญร่วมงานสานท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดินเดินวิ่งมินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ (ดู : 144) 4 พ.ย. 2562
การปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ของกองสาธารณสุขฯ (ดู : 230) 1 พ.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน
   เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110  โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
   Copyright © 2019. www.khuankhanuncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs