หน้าแรก | ติดต่อเรา
  Change Language Thai English   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525  
นายโชคดี จิตต์รัตนพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน
 
   
  ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปี 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 เรื่อง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง (ดู : 14) 19 เม.ย. 2561
เรื่อง : รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Environmental Health Accreditation : EHA) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 (ดู : 20) 18 เม.ย. 2561
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี2561 (ดู : 21) 11 เม.ย. 2561
กาจัดกิจกรรม Fix it center จากสถาบันในเครือพณิชยการพัทลุง รายละเอียด:ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Fix it center จากสถาบันในเครือพณิชยการพัทลุง ภายในงานจะมีบริการ และกิจกรรมออกบู๊ตต่างๆมากมาย ในวันที่ 10-11 เมษายน2561 ช่วงเวลา 9.00น. - 16.00น. ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลควนขนุน ดังเอกสารภาพประกอบ (ดู : 27) 5 เม.ย. 2561
เรื่อง:โครงการก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซี่ยม ประจำปี2561 (ดู : 31) 27 มี.ค. 2561
เรื่อง:โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำประปาประจำปี2561 (ดู : 24) 27 มี.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง:การอำนวยความสะดวกในตลาดสดเทศบาลตำบลควนขนุน (ดู : 31) 21 มี.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ค่ะ เรื่อง จัดทำเพจในเฟสบุ๊คใหม่เนื่องจากเฟสบุ๊คเดิมโดนบล๊อก (ดู : 44) 22 ก.พ. 2561
การออกบริการรับชำระภาษีประจำปี2561 (ดู : 42) 22 ก.พ. 2561
ประชาสัมพันธ์เรื่อง:โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ดู : 48) 16 ม.ค. 2561
การออกบริการรับยื่นเอกสารการเสียภาษี ณ ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน (ดู : 58) 12 ม.ค. 2561
พัฒนาถนนควนขนุน-พัทลุง (ดู : 54) 9 ม.ค. 2561
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในท้องที่อำเภอควนขนุนร่วมใจกันมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ปี2561 แก่นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน (ดู : 56) 4 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง:เทศบาลตำบลควนขนุนรับมอบเกียรติบัตรตลาดสดขนาดใหญ่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ดู : 25) 29 ธ.ค. 2560
สถานการณ์น้ำท่วมเทศบาลตำบลควนขนุนช่วงวันที่ 26-27 พ.ย. 2560 (ดู : 54) 28 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์การประชุมพนักงานเทสบาลตำบลควนขนุน ประจำเดือนตุลาคม 256 (ดู : 47) 14 พ.ย. 2560
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 กองช่างเทศบาลตำบลควนขนุน ออกบริการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนราษฎร์อุทิศ(ซอยห้ากอ)โดยการระบายน้ำลงท่อและ แก้ปัญหาท่อน้ำในซอยที่ตัน (ดู : 38) 13 พ.ย. 2560
การสำรวจกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ (ดู : 37) 9 พ.ย. 2560
น้ำประปาไม่ไหล (ดู : 40) 8 พ.ย. 2560
แจ้งประชาสัมพันธ์จากกองประปา จากเหตุการณ์ท่อเมนสายโคกวาแตกเมื่อวันที่ 7 พ.ย.2560นั้น ส่งผลให้น้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลควนขนุนไม่ไหล ซึ่งขณะนี้ได้ทำการซ่อมแซมและแก้ไขพร้อมทั้งทดสอบการไหลของน้ำในเขตเทศบาลตำบลควนขนุนปรากฏว่าน้ำได้ไหลเป็นปกติแล้วทุกจุดแล้วเมื่อวันที่8 พ.ย. 2560 ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลควนขนุนขออภัยในความไม่สะดวกที่ผ่าน และหากท่านใดมีปัญหาเรื่องน้ำประปาสามารถติดต่อโดยตรงได่ที่ 074-681525 ต่อ1027 (ดู : 37) 7 พ.ย. 2560
การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำแม่น้ำ (ดู : 37) 31 ต.ค. 2560
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 50) 16 ต.ค. 2560
จ่ายเบี้ยยังชีพ (ดู : 44) 31 ส.ค. 2560
ประชุมสภาเทศบาล (ดู : 38) 30 ส.ค. 2560
ประชุมสภาเทศบาล (ดู : 43) 17 ส.ค. 2560
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (ดู : 38) 10 ส.ค. 2560
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (ดู : 44) 7 ก.ค. 2560
การเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 44) 6 ก.ค. 2560
ร้านค้าศูนย์บาท (ดู : 43) 5 ก.ค. 2560
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดู : 39) 5 ก.ค. 2560
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดพัทลุง ได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์บริการเชิงรุก (ดู : 40) 5 ก.ค. 2560
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (ดู : 53) 25 มิ.ย. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี" ด้วยการเต้นลีลาศ (ดู : 41) 25 มิ.ย. 2560
บริจาคหนังสือ (ดู : 40) 25 มิ.ย. 2560
รับชำระภาษี (ดู : 36) 9 ม.ค. 2560
 
 หน้า  1 | 
 
 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
    Copyright © 2017. www.khuankhanuncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs