หน้าแรก | ติดต่อเรา
  Change Language Thai English   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525 สำนักปลัด ต่อ 1039 กองคลัง ต่อ 1013 กองช่าง ต่อ 1024 กองสาธารณสุขฯ ต่อ 1033 กองการศึกษา ต่อ 1006 กองการประปา ต่อ 1027  
นายโชคดี จิตต์รัตนพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน
   
  ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2563
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 80 คน
ประกาศวันที่  22 กรกฎาคม 2563

วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 คณะกรรมการฯได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินประสิทธิภาพอปท. (LPA) ประจำปี 2563 

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ได้คะแนน ร้อยละ 100
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ได้คะแนน ร้อยละ96.19
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและคลัง ได้คะแนน ร้อยละ 86.19
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ได้คะแนน ร้อยละ 98.20
ด้านที่ 5 ธรรมมาภิบาล ได้คะแนน ร้อยละ 92.72
รวมทั้ง 5 ด้าน ได้คะแนน 94.66

 
 
 
 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
    Copyright © 2017. www.khuankhanuncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs