หน้าแรก | ติดต่อเรา
  Change Language Thai English   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525 สำนักปลัด ต่อ 1039 กองคลัง ต่อ 1013 กองช่าง ต่อ 1024 กองสาธารณสุขฯ ต่อ 1033 กองการศึกษา ต่อ 1006 กองการประปา ต่อ 1027  
นายโชคดี จิตต์รัตนพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน
   
  ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 กองการประปา เทศบาลตำบลควนขนุน มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 78 คน
ประกาศวันที่  30 กันยายน 2563

ด้วย กองการประปา เทศบาลตำบลควนขนุน มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการเป่าล้าง ทำความสะอาดประจำปี บ่อบาดาลประปาบ้านป่าตอ จำนวน 3 บ่อ กองการประปา จึงมีความจำเป็นต้องหยุดใช้น้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าแล้วเสร็จ ดังนั้นจึงขอให้ผู้ใช้ประปา ในเขตเทศบาลได้จัดเตรียมภาชนะเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวต่อไป
**กองการประปา จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้
กองการประปา เทศบาลตำบลควนขนุน

 
 
 
 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
    Copyright © 2017. www.khuankhanuncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs