หน้าแรก | ติดต่อเรา
  Change Language Thai English   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525 สำนักปลัด ต่อ 1039 กองคลัง ต่อ 1013 กองช่าง ต่อ 1024 กองสาธารณสุขฯ ต่อ 1033 กองการศึกษา ต่อ 1006 กองการประปา ต่อ 1027  
ดาบตำรวจ วิทัศน์ ทองพูล
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน
   
  ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญชวนลงทะเบียนนัดหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 30 คน
ประกาศวันที่  14 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนขนุนลงทะเบียนนัดหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่าน 3 ช่องทางดังนี้

  1. Line Official Account "หมอพร้อม"
  2. ติดต่อผ่านสถานพยายาบาลที่รักษาตัว หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน
  3. ติดต่อผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

และกำหนดเริ่มฉีดให้ผู้ลงทะเบียนในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลควนขนุน

โดยกำหนดให้กลุ่มเป้าหมายลำดับแรกคือ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง

 

 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน
   เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110  โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
   Copyright © 2019. www.khuankhanuncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs