หน้าแรก | ติดต่อเรา
  Change Language Thai English   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525 สำนักปลัด ต่อ 1039 กองคลัง ต่อ 1013 กองช่าง ต่อ 1024 กองสาธารณสุขฯ ต่อ 1033 กองการศึกษา ต่อ 1006 กองการประปา ต่อ 1027  
ดาบตำรวจ วิทัศน์ ทองพูล
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน
   
  ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 12 คน
ประกาศวันที่  10 มิถุนายน 2564

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการพัฒนาคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Coruption Toolbox) เพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจรติทั้งทางตรงและทางอ้อม ขยายผลกาารป้องกันการทรุจิตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน เทศบาลตำบลควนขนุนจึงขอร่วมประชาสัมพันธ์เครื่องมือป้องกันการทุจริตของ ป.ป.ช. โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ดังนี้

 

https://www.nacc.go.th/categorydetail/20210314195056128/toolbox?

 

 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน
   เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110  โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
   Copyright © 2019. www.khuankhanuncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs