หน้าแรก | ติดต่อเรา
  Change Language Thai English   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525 สำนักปลัด ต่อ 1039 กองคลัง ต่อ 1013 กองช่าง ต่อ 1024 กองสาธารณสุขฯ ต่อ 1033 กองการศึกษา ต่อ 1006 กองการประปา ต่อ 1027  
ดาบตำรวจ วิทัศน์ ทองพูล
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน
   
  ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอความร่วมมือชาวเทศบาลตำบลควนขนุน ร่วมเสนอ ปัญหา อุปสรรค ความต้องการ โครงการ กิจกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 56 คน
ประกาศวันที่  14 กันยายน 2564
           ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน ร่วมเสนอ ปัญหา อุปสรรค ความต้องการ โครงการ กิจกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
           สามารถร่วมเสนอผ่านทาง Google Form โดยการสแกน QR Code หรือ คลิกลิงค์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2564
 

ลิงค์แบบฟอร์ม: https://forms.gle/i9GDmUbdXS5RzJG7A

 

 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน
   เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110  โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
   Copyright © 2019. www.khuankhanuncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs