หน้าแรก | ติดต่อเรา
  Change Language Thai English   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525 สำนักปลัด ต่อ 1039 กองคลัง ต่อ 1013 กองช่าง ต่อ 1024 กองสาธารณสุขฯ ต่อ 1033 กองการศึกษา ต่อ 1006 กองการประปา ต่อ 1027  
ดาบตำรวจ วิทัศน์ ทองพูล
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน
   
  ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศปิดตลาดเทศบาลตำบลควนขนุนเป็นการชั่วคราว
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 123 คน
ประกาศวันที่  20 ตุลาคม 2564

ประกาศปิดตลาดเทศบาลตำบลควนขนุนเป็นการชั่วคราว

ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว ประกอบกับเทศบาลตำบลควนขนุนได้รับรายงานพบว่ามีผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเทศบาลตำบลควนขนุนและผู้เกี่ยวข้องติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

เทศบาลตำบลควนขนุน จึงออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยกำหนดปิดตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน เพื่อป้องกันสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่มีคนแออัดเบียดเสียดเป็นการชั่วคราว และล้างทำความสะอาดตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 22.00 น.

 

 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน
   เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110  โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
   Copyright © 2019. www.khuankhanuncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs