หน้าแรก | ติดต่อเรา
  Change Language Thai English   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525 สำนักปลัด ต่อ 1039 กองคลัง ต่อ 1013 กองช่าง ต่อ 1024 กองสาธารณสุขฯ ต่อ 1033 กองการศึกษา ต่อ 1006 กองการประปา ต่อ 1027  
ดาบตำรวจ วิทัศน์ ทองพูล
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน
   
  ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 13 คน
ประกาศวันที่  15 สิงหาคม 2565

ด้วยจังหวัดพัทลุงแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไร ? กับกฎหมาย PDPA ,เรื่องแนะหลักแก้เหตุฉุกเฉินบนท้องถนน...ลดเสี่ยงอันตราย ,เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect plus) และเรื่องการใช้รถยนต์อย่างไรให้ปลอดภัย ประหยุดน้ำมัน ให้หน่วยงานราชการได้ใช้ประโยชน์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงและอันตรายที่อาจเกิดกับประชาชนผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพัทลุงรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย

 

 

 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน
   เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110  โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
   Copyright © 2019. www.khuankhanuncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs