หน้าแรก | ติดต่อเรา
  Change Language Thai English   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525 สำนักปลัด ต่อ 1039 กองคลัง ต่อ 1013 กองช่าง ต่อ 1024 กองสาธารณสุขฯ ต่อ 1033 กองการศึกษา ต่อ 1006 กองการประปา ต่อ 1027  
ดาบตำรวจ วิทัศน์ ทองพูล
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน
   
  ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(ปรับปรุงซ่อมแซมประปา)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 441 คน
ประกาศวันที่  27 ธันวาคม 2560

เทศบาลตำบลควนขนุน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านป่าตอ ตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สมหมาย(ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน 1,823,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ขนาดไฟล์ : 172.83 KB.]
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน
   เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110  โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
   Copyright © 2019. www.khuankhanuncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs