หน้าแรก | ติดต่อเรา
  Change Language Thai English   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525 สำนักปลัด ต่อ 1039 กองคลัง ต่อ 1013 กองช่าง ต่อ 1024 กองสาธารณสุขฯ ต่อ 1033 กองการศึกษา ต่อ 1006 กองการประปา ต่อ 1027  
นายโชคดี จิตต์รัตนพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน
 
   
  ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยดนตรีและกีฬาลีลาศประจำปีงบประมาณ2561
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 74 คน
ประกาศวันที่  23 พฤษภาคม 2561

เรียนเชิญผู้สนในเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยดนตรีและกีฬาลีลาศประจำปีงบประมาณ2561" ซึ่งจัดโดยชมรมคนรักเสียงเพลงและกีฬาลีลาศ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ2561 จัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ห้องประชุมขนุนเงิน เทศบาลตำบลควนขนุน ตั้งแต่เวลา 15.30น.-18.00น.ดังนี้ เดือนพฤษภาคม จะจัดวันที่ 24,25,28,30,31 เดือนมิถุนายน จะจัดวันที่ 1,6,7,8,13,14,15,20,21,22,27,28,29 เดือนกรกฏาคม จะจัดวันที่ 4,5,6,11,12,13,18,19,20,25,26,27 เดือนสิงหาคม จะจัดวันที่ 1,2,3,8,9,10,15,16,17,21,22,23,29,30,31 เดือนกันยายน จะจัดวันที่ 3,4,5,12,13,14,19,20,21

 
 
 
 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
    Copyright © 2017. www.khuankhanuncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs