หน้าแรก | ติดต่อเรา
  Change Language Thai English   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525 สำนักปลัด ต่อ 1039 กองคลัง ต่อ 1013 กองช่าง ต่อ 1024 กองสาธารณสุขฯ ต่อ 1033 กองการศึกษา ต่อ 1006 กองการประปา ต่อ 1027  
นายโชคดี จิตต์รัตนพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน
 
   
  ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
  ภาพกิจกรรม
เยี่ยมผู้สูงอายุทั้ง 4 ชุมชน จากโครงการชุมชนห่วงในใส่ใจสุขภาพทุกช่วงวัย ประจำปี2561
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 72 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 28 กันยายน 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลควนขนุน จังหวัดพัทลุง ร่วมกับโรงพยาบาลควนขนุน ศูนย์แพทย์ชุมชน และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนฯ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุทั้ง 4 ชุมชน จากโครงการชุมชนห่วงในใส่ใจสุขภาพทุกช่วงวัย ประจำปี2561 ตั้งแต่ วันที่ 24 - 28 กันยายน 2561

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
    Copyright © 2017. www.khuankhanuncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs