ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ

สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน

เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-681525   โทรสาร : 074-682675
E-mail Address : kuankhanun93110@gmail.com
www.khuankhanuncity.go.th
จากคุณ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ e-mail
เรื่อง
เวลา