หน้าแรก | ติดต่อเรา
  Change Language Thai English   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525 สำนักปลัด ต่อ 1039 กองคลัง ต่อ 1013 กองช่าง ต่อ 1024 กองสาธารณสุขฯ ต่อ 1033 กองการศึกษา ต่อ 1006 กองการประปา ต่อ 1027  
ดาบตำรวจ วิทัศน์ ทองพูล
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน
   
  ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล (ดู : 8) 8 ธ.ค. 2566
แจ้งน้ำประปาไม่ไหล (ดู : 8) 6 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลควนขนุน (ดู : 17) 16 พ.ย. 2566
โครงการสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด (ดู : 10) 16 พ.ย. 2566
รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานทะเบียนราษฎร (ดู : 23) 17 ต.ค. 2566
การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 34) 11 ต.ค. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลควนขนุน (ดู : 24) 9 ต.ค. 2566
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (ดู : 18) 6 ต.ค. 2566
#SDG (ดู : 42) 22 ก.ย. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล (ดู : 36) 5 ก.ย. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล (ดู : 61) 22 ส.ค. 2566
ขอเชิญตอบแบบสอบถาม (ดู : 40) 21 ส.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลควนขนุน เรื่อง คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการชุมชนและคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชน (ดู : 36) 17 ส.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลควนขนุน เรื่อง การยื่นเอกสารหลักฐานของผู้ที่ประสงค์จะเป็นกรรมการชุมชน (ดู : 34) 17 ส.ค. 2566
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลควนขนุน เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรช่วงวันหยุด (ดู : 31) 28 ก.ค. 2566
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 48) 12 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์กองการประปามีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการซ่อมแซมประตูน้ำเปิด-ปิดของท่อเมน (ดู : 206) 9 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของอปท. ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 88) 7 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์กองการประปามีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการซ่อมแซมท่อส่งน้ำ (ดู : 137) 7 มิ.ย. 2566
โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ดู : 44) 12 พ.ค. 2566
การดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬา สนามหญ้าเทียมเรียบร้อยแล้ว (ดู : 53) 9 พ.ค. 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 62) 19 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจำปี 2566 (ดู : 53) 19 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์กองการประปามีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการซ่อมแซมท่อส่งน้ำ (ดู : 103) 27 มี.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลควนขนุน เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 49) 23 มี.ค. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล (ดู : 46) 22 มี.ค. 2566
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลควนขนุน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 40) 22 มี.ค. 2566
ประกาศสภาเทศบาลตำบลควนขนุน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล และสมัยประชุมสภาเทศบาล (ดู : 34) 1 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์กองการประปามีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการซ่อมแซมท่อส่งน้ำ (ดู : 90) 13 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด (ดู : 49) 9 ก.พ. 2566
ประกาศสภาเทศบาลตำบลควนขนุน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลควนขนุน (ดู : 93) 24 ม.ค. 2566
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (ดู : 76) 24 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลควนขนุน การให้บริการต่อบัตรคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 34) 23 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์กองการประปามีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการซ่อมแซมท่อส่งน้ำ (ดู : 141) 23 ม.ค. 2566
ชำระค่าน้ำประปาผ่าน QR code ในใบแจ้งหนี้ได้แล้ววันนี้ (ดู : 77) 20 ม.ค. 2566
สามารถดาวน์โหลดแอพ D.DOPA เพื่อใช้และยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือได้แล้วตั้งแต่วันนี้ (ดู : 64) 20 ม.ค. 2566
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลควนขนุน พ.ศ.2566 (ดู : 59) 18 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ การใช้บัตรประชาชนดิจิทัล แทนบัตรประชาชนตัวจริง (ดู : 68) 17 ม.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 52) 10 ม.ค. 2566
สำนักทะเบียนอำเภอควนขนุน เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ (ดู : 76) 23 ธ.ค. 2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลควนขนุน เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลควนขนุน (ดู : 110) 21 ธ.ค. 2565
สภาเทศบาลตำบลควนขนุน ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล (ดู : 61) 7 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 142) 28 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 91) 11 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (ดู : 86) 11 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ เปิดให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย (ดู : 73) 10 พ.ย. 2565
วิธีกำจัดขยะเปียกเพื่อลดภาวะโลกร้อน (ดู : 89) 9 พ.ย. 2565
รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA ) ประจำปี 2564 (ดู : 74) 8 พ.ย. 2565
การประชุมประชาคมท้องถิ่น (ดู : 65) 31 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 201) 20 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์กองการประปามีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการย้ายท่อส่งน้ำ (ดู : 83) 17 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (ดู : 77) 11 ต.ค. 2565
ฐานข้อมูลประชากรในพื้นที่โดยแยกเป็น ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2565 (ดู : 36) 23 ก.ย. 2565
ขอความร่วมมือชาวเทศบาลตำบลควนขนุนร่วมตอบแบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 249) 14 ก.ย. 2565
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยหน่วยเครื่องมือกลาง (ดู : 30) 31 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (ดู : 96) 23 ส.ค. 2565
22 สิงหาคม 2565 การจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลควนขนุน (ดู : 30) 22 ส.ค. 2565
สภาเทศบาลตำบลควนขนุน ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล (ดู : 84) 17 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ดู : 113) 15 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (ดู : 111) 1 ส.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน
   เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110  โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
E-mail Address : kuankhanun93110@gmail.com
   Copyright © 2019. www.khuankhanuncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs