หน้าแรก | ติดต่อเรา
  Change Language Thai English   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525 สำนักปลัด ต่อ 1039 กองคลัง ต่อ 1013 กองช่าง ต่อ 1024 กองสาธารณสุขฯ ต่อ 1033 กองการศึกษา ต่อ 1006 กองการประปา ต่อ 1027  
ดาบตำรวจ วิทัศน์ ทองพูล
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน
   
  ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลควนขนุน เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 (ดู : 2) 1 มี.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลควนขนุน เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 (ดู : 9) 31 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ดู : 10) 30 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลควนขนุน เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 (ดู : 18) 29 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู : 13) 23 ธ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนขนุน เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 3) 9 ธ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนขนุน เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 (ดู : 7) 30 พ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนขนุน เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 (ดู : 17) 31 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาสามัคคี (ดู : 38) 30 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตสายวัดในและโคกวา (ดู : 116) 22 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 156) 5 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ดู : 197) 5 เม.ย. 2564
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะฯ และโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ด้านสาธารณสุข) (ดู : 212) 13 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 180) 12 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (ดู : 284) 27 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(ปรับปรุงซ่อมแซมประปา) (ดู : 528) 27 ธ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) (ดู : 423) 20 ธ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซี่ยม) (ดู : 423) 5 ก.ย. 2560
 
 หน้า  1 | 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน
   เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110  โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
E-mail Address : kuankhanun93110@gmail.com
   Copyright © 2019. www.khuankhanuncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs