ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525 สำนักปลัด ต่อ 1039 กองคลัง ต่อ 1013 กองช่าง ต่อ 1024 กองสาธารณสุขฯ ต่อ 1033 กองการศึกษา ต่อ 1006 กองการประปา ต่อ 1027

ดาบตำรวจวิทัศน์ ทองพูล

นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน

086-2934774

นายไพรัช ด้วงแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลควนขนุน

098-0178529

  • วิสัยทัศน์

    บ้านเมืองสะอาด คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจมั่นคง บริการโปร่งใส ใส่ใจประชาชน

ข่าวสารชาวทต.ควนขนุน

กิจกรรมชาวทต.ควนขนุน

วีดีโอกิจกรรมชาวทต.ควนขนุน

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี เทศบาลตำบลควนขนุน 2566
29 มีนาคม 2567

พี่น้อง ทต.ควนขนุน เราดูแล

4ชุมชน
หมู่
1,986
ประชากร
0.9
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)